Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Minimum

Στο Διαδίκτυο 19 κατηγορίες πράξεων της Διοίκησης

Το άρθρο 2 του προσχεδίου προβλέπει ότι θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων και περιφερειών, οι ειδικοί γραμματείς των υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα όργανα διοίκησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Εξαιρείται ό,τι αφορά την Αμυνα και την Ασφάλεια

Μιλάμε για το minimum!
Mη τρελαθούμε κιόλας...

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΑΡ!

Από την κρίση «θα βγούμε με ανάπτυξη, όχι με συμπίεση», λέει ο Αντώνης Σαμαράς

ΚΑΙ

Η ΝΔ υπερψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης

Όποιος δει μάλιστα το πρώοτ λινκ θα διαβάσει:
διεύρυνση της φορολογητέας ύλης
περιστολή της φοροδιαφυγής με τη μέθοδο των «τεκμηρίων κατανάλωσης»
Θα βγούμε από την κρίση με ανάπτυξη όχι με συμπίεση
κοινωνική δικαιοσύνη

Μιλάμε για θέσεις ΠΑΣΟΚ...