Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Minimum

Στο Διαδίκτυο 19 κατηγορίες πράξεων της Διοίκησης

Το άρθρο 2 του προσχεδίου προβλέπει ότι θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων και περιφερειών, οι ειδικοί γραμματείς των υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα όργανα διοίκησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Εξαιρείται ό,τι αφορά την Αμυνα και την Ασφάλεια

Μιλάμε για το minimum!
Mη τρελαθούμε κιόλας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου