Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Μειώνεται από το Σεπτέμβριο η διδακτέα ύλη στα σχολεία

Μειώνεται από το Σεπτέμβριο η διδακτέα ύλη από την πέμπτη τάξη του δημοτικού έως την τρίτη λυκείου, κυρίως στα θετικά μαθήματα, όπως εξήγγειλε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου.

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές που θα γίνουν από το Σεπτέμβριο στα σχολεία η υπουργός Παιδείας εστίασε στον εξορθολογισμό της ύλης.

Σύμφωνα με την κ. Διαμαντοπούλου, «πολλά μαθήματα και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα σε ύλη», ενώ «σε πολλά σημεία η ύλη είναι δυσνόητη για το νοητικό επίπεδο ανάπτυξης των μαθητών στις συγκεκριμένες ηλικίες που διδάσκονται, ενώ επίσης χαρακτηρίζονται, άλλοτε από σημαντικό βαθμό αλληλοεπικαλύψεων, και άλλοτε από κακό χρονισμό ανάμεσα σε επιμέρους μαθήματα».

Με στόχο, λοιπόν, την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία προτείνεται, όπως ανέφερε η υπουργός, η ελάφρυνση της ύλης μέσω περικοπών με σαφή παιδαγωγικά κριτήρια και ο συντονισμός της ύλης διαφορετικών μαθημάτων.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε νέο ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα, σε πιλοτική βάση, στα 800 μεγαλύτερα ολοήμερα σχολεία.

Βάσει του νέου προγράμματος, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου τροποποιείται και αυξάνεται κατά δέκα ώρες στις τάξεις α΄και β΄, κατά πέντε στις τάξεις γ΄και δ΄και κατά τρεις στις τάξεις ε΄και στ΄.

Συγχρόνως ενισχύεται η διδασκαλία γλώσσας, μαθηματικών, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, αισθητικής και αγωγής υγείας. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα της προαιρετικής ζώνης δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η κ. Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε ότι 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης για το Νέο Σχολείο.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού στη σχολική καθημερινότητα και αξιοποιεί μεθοδολογίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σχεδιάζεται με βάση την έως τώρα εμπειρία από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, τα πορίσματα σχετικών επιστημονικών ερευνών και τη διεθνή εμπειρία, ενώ ο σχεδιασμός του θα ολοκληρωθεί με τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαβούλευσης που ξεκινάει.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες καλούνται με δημόσια και ανοιχτή πρόσκληση μέσω του διαδικτύου να αποστείλουν σχέδια καλών πρακτικών που ενδεχομένως χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν στην σχολική μονάδα όπου εργάζονται.

Ανακοίνωσε επίσης την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την ελληνική γλώσσα, σημειώνοντας πως ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την παγκόσμια ιστορία και εξέλιξη. Όπως γνωστοποίησε, το υπουργείο ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια για την προώθηση, την υποστήριξη και την προβολή της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1822190

______________________

Κάπου είχα διαβάσει ότι στόχος της Διαμαντοπούλου ήταν τα παιδιά - νομίζω- μέχρι 4η δημοτικού να μην κουβαλούν τσάντες αλλά να αφήνουν τα βιβλία σε ερμάρια, όπως βλέπουμε σε αμερικάνικες ταινίες/σήριαλ.

Σε συνδυασμό με την μείωση της διδακτέας ύλης, νομίζω ότι ακόμα και όσα παιδιά θα ήθελαν μάθουν πέντε πράγματα περισσότερα δεν θα μπορούν πια...